درباره من

از لحاظ جسمی ، لباس در خدمت بسیاری از اهداف: آن را می توانید به عنوان حفاظت از عناصر در خدمت ، و می تواند ایمنی در طول فعالیت های خطرناک مانند پیاده روی و پخت و پز افزایش دهد. این محافظ از پوشنده لباس از سطوح ناهموار ، گیاهان...

مشاهده رزومه
طراحی 95%
مدیریت پروژه 85%
گرافیک 90%

خدمات من

گرافیک

Graphics (from Greek γραφικός graphikos, "belonging to drawing") are visual images or designs...

عکاسی صنعتی

Photography is the art, application and practice of creating durable images by recording...

انتخاب من به خاطر طراحی وب سایت زیبا

شواهدی وجود دارد که ادراک از زیبایی هستند تکاملی مشخص, که همه چیز, جنبه های مردم و مناظر زیبا در نظر گرفته به طور معمول...

همکاری با من

سوابق شخصی و اداری من

شواهدی وجود دارد که ادراکات زیبایی را تعیین می کند تکامل یافته است ، که چیزها ، جنبه های مردم و مناظر زیبا به نظر...