اکران

نگاه همه به پرده سینما بود. (جشنواره فیلم های ۱۰دقیقه ای …) اکران فیلم شروع شد. شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود… دو دقیقه از فیلم گذشت چهار دیقه دیگر هم گذشت هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود! صدای همه درآمد. (بیشتر…)

خوش آمدید ، شما به وب سایت شخصی جواد جعفری مراجعه نموده اید. رد کردن